Публичный договор о предоставлении образовательных услуг

м. Одеса « »_____ ________ 2023 р.

Фізична особа-підприємець Ревякін Олександр Сергійович, 3189619093 в АТ КБ “ПриватБанк” UA453052990000026007024917874, що називається надалі «Виконавець», з однієї сторони, та ____________________________, що називається надалі «Замовник», з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору.
За цією угодою «Виконавець» зобов’язується надати послуги з навчання «Замовника» у групі згідно зі затвердженою «Виконавцем» програмою та графіком навчання, а «Замовник» зобов’язується оплатити ці послуги.

2. Права та обов’язки сторін:

2.1. «Виконавець» зобов’язується:
 • провести письмове або усне тестування рівня знань іноземної мови «Замовника» та ознайомити «Замовника» з навчальною програмою та умовами навчання;
 • спільно зі «Замовником» затвердити графік занять та навчальний курс;
 • забезпечити «Замовника» навчальною літературою та аудіо матеріалами;
 • організувати заняття «Замовника» у групі не більше 10 осіб;
 • у випадку комплектності групи менше 6 осіб «Виконавець» надає «Замовникові» особливі умови навчання: зміну вартості навчання або, у виняткових випадках, тривалості курсу;
 • провести курс навчання іноземної мови згідно з програмою: __________________________________ протягом: ______-____ академічних годин (1 академічна година - 45 хв.);
 • контролювати успішність та відвідуваність занять;
 • видати сертифікат (не міжнародного зразка) після закінчення курсу зі вказівкою відповідного рівня;
 • інформувати «Замовника» про скасування заняття не пізніше, ніж за годину до початку заняття за номером телефону, електронною поштою або іншими контактами, які повідомив «Замовник»;
 • забезпечити незагрозливе перебування на заняттях неповнолітніх слухачів.

2.2. «Замовник» зобов’язується:
 • пройти вступне тестування рівня знань іноземної мови;
 • своєчасно здійснювати оплату відповідно до п. 3.2. цього Договору;
 • надати адміністрації «Виконавця» до початку навчання документ, що підтверджує оплату. Датою здійснення платежу є дата надходження коштівна розрахунковий рахунок «Виконавця»;
 • відвідувати заняття без пропусків та запізнень;
 • виконувати домашні завдання та тести;
 • відвідувати збори та заходи групи;
 • дбайливо ставитися до майна школи.

2.3. «Виконавець» має право:
 • не допускати до занять «Замовника» у випадку несвоєчасної оплати;
 • виключити «Замовника» зі групи у таких випадках: низька успішність; систематичне несвоєчасне внесення плати за навчання; порушення «Замовником» умов цього Договору та правил навчання; порушення «Замовником» прав та інтересів інших людей, що навчаються, та співробітників Центру, а також графіка навчання; перешкоджання здійсненню освітнього процесу;
 • у будь-який момент перервати заняття та завершити його для студента/студентів, які перешкоджають здійсненню освітнього процесу;
 • виключити «Замовника» зі групи без відшкодування оплати у випадку пропуску без поважної причини більше 50% занять;
 • не видавати сертифікат «Замовникові», який не склав випускний тест;
 • вносити зміни у вартість навчання «Замовника»: перед початком навчального семестру; у випадку зменшення комплектності групи (менше 6 осіб);
 • здійснювати заміну викладача у процесі навчання, призупиняти заняття в групі з поважних причин (хвороба викладача, неукомплектованість групи тощо);
 • у період навчання доукомплектовувати або об’єднувати малочислені групи до 10 осіб;
 • скасовувати заняття у зв'язку з підвищенням кваліфікації викладачів (семінари, конференції та інш.), хворобою викладача;
 • призначати дати для відпрацювання скасованих раніше занять в будь-який зручний час для більшості студентів групи, враховуючи при цьому можливості школи (наявність вільних аудиторій), а також розклад викладача.
 • вносити корективи у розклад занять групи одноразово або на постійній основі, попередивши про це студентів не менше, ніж за добу до початку заняття;
 • відмовити «Замовникові» в проведенні заняття (без повернення коштів) у випадку, якщо «Замовник» прийшов на заняття у стані хвороби, з підвищеною температурою (понад 37,2) або перебуває під впливом алкоголю чи наркотичних речовин.2.4. «Замовник» має право:
 • у випадку пропуску одного, двох або трьох занять поспіль через хворобу (з обов’язковим наданням медичної довідки) наздогнати пропущені заняття шляхом відвідування занять у іншій групі аналогічного рівня в будь-якому з філіалів школи або онлайн (за наявності такої групи і вільних місць у ній; у разі відсутності такої групи кошти за пропущені заняття не відшкодовуються, перерахунок не здійснюється) або пройти індивідуальні заняття з викладачем за додаткову оплату.
 • у випадку пропуску чотирьох занять поспіль через хворобу (з обов’язковим наданням медичної довідки!), відпрацювати з викладачем один урок (60 хвилин), щоб наздогнати матеріал, який було пропущено. Перерахунок при цьому не здійснюється;
 • у випадку пропуску п’яти та більше занять поспіль перенести оплату за невикористані заняття на наступний навчальний місяць (здійснити перерахунок).
 • безкоштовно брати участь у роботі Клубу поціновувачів англійської мови ”English Speaking Club”. Розклад, час і місце проведення клубу визначається «Виконавцем» та може бути змінене на розсуд «Виконавця» в будь-який час упродовж навчального року.

3. Вартість послуг та порядок розрахунків:
3.1. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється на основі передоплати та в порядку, встановленому п. 3.2. цього Договору.
3.2. Оплата за послуги здійснюється почастинно у такому порядку:
3.2.1. за перший місяць у сумі ___________________-______________________________________________ (зазначена сума залежить від кількості занять на місяць; оплата здійснюється перед першим заняттям)
3.2.2. за кожний наступний місяць у сумі ____1080________ грн. (із розрахунку 8 (восьми) занять на місяць, у випадку зміни кількості занять у розкладі «Виконавця» на місяць, що оплачується, здійснюється перерахунок зазначеної суми; оплата здійснюється у період з 25 числа місяця, що передує місяцю, який оплачується, до 5 числа місяця, що оплачується, але НЕ ПІЗНІШЕ 10 ЧИСЛА місяця, який оплачується).
3.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок «Виконавця».
3.4. Невикористані, через неповажні причини, оплачені години не відшкодовуються. Гроші за невикористані з неповажних причин, заняття не повертаються.
3.5. Невикористані, через поважні причини, оплачені години відшкодовуються шляхом проведення занять протягом курсу навчання.

4. Особливі умови:
4.1. Тривалість навчального року
 • Термін навчального року складає 8-10 місяців і залежить від дати початку навчання, складності курсу, кількості занять на тиждень та їхньої тривалості ;
 • Стандартний навчальний рік починається у вересні та продовжується до червня включно.

4.2. Дистанційне навчання
 • Під час уведення загальнодержавного карантину, введення надзвичайного чи воєнного стану «Виконавець» має право на власний розсуд перевести усіх (або деяких) студентів на дистанційне навчання. Вартість занять при цьому не змінюється.
 • У разі хвороби «Замовник» має право прослухати заняття дистанційно, повідомивши про це адміністраторові не пізніше, ніж за 3 години до початку заняття. У випадку більш пізнього попередження «Виконавець» має право відмовити у наданні послуги (в такому випадку «Замовник» надалі керується пунктом 2.4 Договору). «Замовник» має право таким чином прослухати не більше 4-х занять протягом навчального місяця.
 • «Виконавець» має право відмовити в проведенні дистанційного заняття через технічні причини: вимкнення електроенергії, несправність обладнання, інше.
 • «Виконавець» має право перенести будь-яке заняття в формат дистанційного у разі хвороби або на період від’їзду викладача, складних погодних умов або інших катаклізмів, а також у випадку, коли більше 2-х студентів із групи можуть бути присутніми на занятті лише дистанційно. Рішення у кожному конкретному випадку приймається «Виконавцем». Вартість заняття при цьому не змінюється.
 • Підчас дистанційного заняття «Замовник» зобов’язаний тримати мікрофон та камеру увімкненими.
4.3.вартість навчальних матеріалів не входить у вартість навчання;
4.4. у випадку затримки платежу на один день, «Замовник» втрачає право на отримання знижки;
4.5.у випадку зміни комплектності групи (менше 6 осіб) знижки не надаються;
4.6.при відмові від навчання після відвідування одного або двох занять повернення коштів здійснюється за вирахуванням вартості відвіданих занять і комісії банку;
4.7.повернення коштів здійснюється протягом двадцяти банківських днів з моменту надходження письмової заяви «Замовника» про розірвання Договору, при наявності касового чека (квитанції про оплату або копії платіжного доручення) і Договору.
4.8.Виконавець має право не орієнтуватися у графіку своєї роботи на державні свята, шкільний карантин або інші вихідні дні та свята, які встановлені неробочими днями в школах та інших установах. (Дні, у які школа не працює: 25/12, 30/12- 07/01 (зимові канікули), 08/03, понеділок після Великодня).
4.9.Цей договір набуває чинності з моменту підписання обома сторонами та є дійсним до закінчення програми навчання.


З умовами договору згодні:

Підпис «Замовника» ____________________ Від «Виконавця» ____________________


П.І.Б. Ревякін О.С.________________

Номер телефону________________________
Електронна адреса _____________________